Get Adobe Flash player

Wydarzenia

 • Głoszą Chrystusa językiem ludzi XXI w., 10 lat temu oddali polskim wiernym przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych. Mowa o członkach Towarzystwa św. Pawła, nazywanych tez paulistami, którzy dziś na Jasnej Górze przeżywają 40-lecie odrodzenia zgromadzenia w naszym kraju.

  W Polsce Towarzystwo Świętego Pawła założone przez włoskiego kapłana, bł. Jakuba Alberionego pojawiło się już w latach 30-tych XX wieku, ale wojna, a następnie prześladowania ze strony komunistycznych władz uniemożliwiły jego istnienie.

  Odrodzenie zgromadzenia następowało stopniowo od 1978 r. Stało się to w dużej mierze za sprawą włoskiego kapłana Innocenzo Dante, który przybył do Polski z misją rozpoczęcia na nowo apostolstwa paulistów.  Ks. Dante wyraził radość, że po 40 latach zgromadzenie się rozwija i  wykorzystuje wszystkie dostępne środki społecznego przekazu  w niesieniu orędzia Dobrej Nowiny.  Celem Towarzystwa Świętego Pawła jest ewangelizacja za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a nade wszystko rozpowszechnianie Pisma Świętego. Pauliści udostępnili wiernym pierwszy w trzecim tysiącleciu przekład Pisma Świętego z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na język polski z komentarzem.

  Nowatorstwo tego przekładu polega na jego komunikatywnym, literackim i artystycznym charakterze z jednoczesną dbałością o wierność oryginałowi. Wydawcą nowego przekładu Pisma Świętego jest Edycja Świętego Pawła. To katolicka międzynarodowa grupa wydawnicza działająca w kilkudziesięciu krajach świata, prowadzona przez Towarzystwo św. Pawła.

  Tradycyjnie w lutym, przed Światowym Dniem Chorego, na Jasnej Górze spotyka się Formacyjny Krąg Hospicjantów Polskich im. Wincentego Pallotiego. Duszpasterze, kapelani hospicjów i wolontariusze przeżywają w Częstochowie swoje rekolekcje, które są także okazją do wymiany doświadczeń.
  Mówi ks. Marek Kujawski, koordynator kręgu formacyjnego:  Danuta Moniak, pielęgniarka i wolontariuszka hospicjum im. Królowej Apostołów w Radomiu, powiedziała, że spotkanie z Matką Bożą i ludźmi, którzy podobnie przeżywają doświadczenie niesienia pomocy chorym i cierpiącym, pozwala nie ustawać w drodze.  Tegorocznym rekolekcjom Formacyjnego Kręgu Hospicjantów Polskich przewodzi ks. Jędrzej Orłowski z Łodzi.

Archiwum tekstowe

Projekt graficzny: Studio24h
/html>