Get Adobe Flash player

KONKURS „JASNA GÓRA WPISANA W DZIEJE NARODU. 300.

W ogłoszonym przez Sejm i Senat RP Roku Jubileuszowym 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie organizują konkurs adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych woj. śląskiego „Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu. 300 rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej”.
Zachęcamy do udziału i zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Regulamin Konkursu „Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu. 300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych woj. śląskiego w ogłoszonym przez Sejm i Senat RP Roku Jubileuszowym 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Cele Konkursu:

 • wyeksponowanie  Jasnej Góry jako duchowej stolicy Polski, głównego ośrodka kultu maryjnego i pielgrzymowania na ziemi polskiej,  którego dzieje wpisane są w historię naszej Ojczyzny, a wizerunek Bogurodzicy, otaczany czcią od ponad 600 lat, jest jednym z najważniejszych religijnych i materialnych skarbów narodowych,
 • poznanie historii Obrazu i odczytanie jej znaczenia w czasach współczesnych,
 • upowszechnianie wiedzy o Jasnej Górze,
 • kształtowanie świadomości narodowej,
 • pielęgnowanie tradycji patriotycznych,
 • upamiętnienie 300 rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,
 • zachęcenie uczniów do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych.

Uczestnicy i zasady udziału w konkursie:

 • Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny,
 • Każda szkoła może zgłosić do konkursu jedną trzyosobową drużynę,
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych województwa śląskiego i przebiegać będzie w II etapach.

ETAP I
Przygotowanie przez drużynę szkolną prezentacji multimedialnej lub filmu.
Nadesłanie maksymalnie 1 prezentacji (do 25 slajdów, film nie powinien przekraczać  3 minut).
Zgłoszone prace winny być ściśle związane z tematem konkursu.
Prace konkursowe podlegające ocenie Jury muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były publikowane ani nagradzane.
ETAP II
Do etapu II zostanie zakwalifikowanych 5 drużyn szkolnych (finaliści konkursu).
W II etapie zostanie przeprowadzony interdyscyplinarny turniej wiedzy o Jasnej Górze i koronacji obrazu Matki Bożej - na podstawie  zagadnień wskazanych przez organizatora.

Kryteria oceniania prezentacji lub filmu:
a) Komisja konkursowa oceniać będzie:
- sposób realizacji tematyki pracy,
- oryginalność ujęcia tematu i autorefleksję,
 - jakość techniczną przygotowanej prezentacji:  prace muszą być w całości (bez przekierowań do Internetu) zapisane na płytach CD lub DVD.       Prosimy o zapisanie pracy w plikach o krótkich nazwach  (bez znaków ą, ę, ć, itp.).
b) w pracy należy zamieścić spis wykorzystywanych przy jej tworzeniu materiałów źródłowych.

Miejsce i termin nadsyłania prac:  
Prezentacje prosimy nadsyłać do 14 maja 2017 r. wraz z metryczką zawierającą:

 • nazwę i adres szkoły;
 • listę uczniów biorących udział w konkursie;
 • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczniów wraz z numerem telefonu i adresem e-mailowym;  


Adres nadsyłania prac:
Radio Jasna Góra, ul. O.A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa  - koniecznie
z dopiskiem: Konkurs „Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu”

 • Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu,
 • Przesłanie prezentacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej autora na bezterminowe i nieograniczone wykorzystanie jego pracy i ewentualną publikację,
 • Nadesłane prace nie będą zwracane autorom,
 • Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do 10 maja 2017 r., finaliści Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o zakwalifikowaniu do II etapu, który odbędzie się na Jasnej Górze pod koniec maja 2017 roku.


Nagrody otrzymują:
- finaliści konkursu - 5 drużyn zakwalifikowanych do II etapu,   
- nagrody indywidualne otrzymują  także laureaci trzech pierwszych miejsc  oraz  szkoły, które reprezentują.
Postanowienia końcowe:  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.  W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy.  
Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać u organizatorów:
Izabela Tyras, Mirosława Szymusik - Radio Jasna Góra tel. 34) 365-18-13,
na stronach:  radiojasnagora.pl,  koronamaryi.pl .

Zagadnienia do Konkursu „Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu. 300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej”:

1. Znajomość historii jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej na podstawie aktualnych przewodników po Jasnej Górze.

2. Suknie i korony nakładane na obraz Matki Bożej Częstochowskiej na przestrzeni dziejów.

3. Historia obrony Jasnej Góry w czasie Potopu Szwedzkiego - fragment „Potopu” H. Sienkiewicza – tom II - najlepiej wydanie PIW od rozdziału XII do XX. (postawa szlachty w tym Kmicica, stosunek ludu polskiego do Matki Bożej Częstochowskiej, przebieg oblężenia oraz postawa obrońców Jasnej Góry – paulinów, ze szczególnym uwzględnieniem postawy o. A. Kordeckiego)

4. Tekst Ślubów Królewskich Jana Kazimierza z 1656 r.
5. Znajomość dat i głównych postaci wydarzeń historycznych:
Pierwsza koronacja Obrazu Jasnogórskiego, Święto Królowej Polski, Śluby Lwowskie, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.   

6. Żywa Korona Maryi – inicjatywa na jubileusz koronacji Obrazu – koronamaryi.pl, 300.jasnagora.pl

7. Modlitwa Jubileuszowa na Rok 2017 r.

8. Rozpoznawanie głosów: papieża Jana Pawła II, Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki


Projekt graficzny: Studio24h
/html>